trasování potrubí

Tracking Bypasses IVE

Překlenovací pás pro potrubí DN 40 - 300 pro zajištění bezproblémového trasování potrubí v zemi.
Překlenovací pás byl vyvinut pro jednoduché propojení elektrického obvodu na potrubí litinových či jakýchkoliv jiných vodivých materiálů, které je přerušeno těsněním armatur nebo by časem mohlo ztratit svou vodivost. Díky tomuto jednoduchému překlenutí (přemostění) armatury je zaručená vodivost a tím i následné dohledání potrubí v zemi.

Překlenovací pás je nejjednodušší řešení pro zajištění bezproblémového trasování potrubí.
překlenovací pas
Překlenovací pásy na vnější průměr 40 až 300 mm

Application

překlenutí potrubí

Certification